رادیو آینده : ثبت برند آینده با دکترسمیعی نصر

  • اپیزود اول
  • میهمان: دکتر محمود سیمعی نصر(برند استراتژیست)
  • میزبان: دکتر احسان یوسفیان
38

دقیقه