ژمیناسیون دندان

ژمیناسیون و فیوژن معروف به دندان های دوقلو!

ژمیناسیون و فیوژن دندان    ژمیناسیون دندان چیست؟  ژمیناسیون نوعی اختلال در رشد دندان هاست که می‌تواند به دو صورت ژمیناسیون و فیوژن اتفاق بیفتد. به ژمیناسیون دندان دوتایی نیز…
بیش تر بخوانید
فهرست